Ceci n'est pas un mur

  1. Nono Bandera
  2. Marcos Covelo
Libro:
Estado crítico 2: 10 comisari*s, 10 artistas : Sala Alterarte : [exposición]
  1. XoséM. Buxán Bran (dir.)
  2. Mar Caldas (coord.)

Editorial: Difusora de Letras, Artes e Ideas

ISBN: 978-84-92958-41-2

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 67-76

Tipo: Capítulo de libro