Evidentiality in Galician

  1. Mercedes González Vázquez
  2. Elena Domínguez Romero
Libro:
Evidential Marking in European Languages: Toward a Unitary Comparative Account
  1. Björn Wiemer (coord.)
  2. Juana I. Marín-Asense (coord.)

Editorial: De Gruyter Mouton

ISBN: 9783110726015

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 331-370

Tipo: Capítulo de libro