Creating Virtual Models of a Flexible Endoscope in Unity

  1. Lugilde-López, A.
  2. Mikic-Fonte, F.A.
  3. Caeiro-Rodríguez, M.
  4. Llamas-Nistal, M.
  5. Fernández-Santiago, L.E.
Colección de libros:
Lecture Notes in Educational Technology

ISSN: 2196-4971 2196-4963

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 218-226

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-981-99-0942-1_22 GOOGLE SCHOLAR