Empathy

  1. Cuiñas, Í.
  2. Goicoechea, I.
Libro:
Design Thinking for Engineering: A practical guide

ISBN: 9781839535024

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 37-56

Tipo: Capítulo de libro