Definition

  1. Rodríguez, M.C.
  2. Cuiñas, Í.
Libro:
Design Thinking for Engineering: A practical guide

ISBN: 9781839535024

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 57-72

Tipo: Capítulo de libro