Ideation

  1. Rodríguez, M.C.
Libro:
Design Thinking for Engineering: A practical guide

ISBN: 9781839535024

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 73-90

Tipo: Capítulo de libro