A Sustainable Approach to Marketable Banking Stress and Burnout

  1. Miranda, J.
  2. Machado, J.
  3. Neves, M.
  4. Fdez-Riverola, F.
  5. Vicente, H.
  6. Neves, J.
Colección de libros:
Smart Innovation, Systems and Technologies

ISSN: 2190-3026 2190-3018

ISBN: 9789819924677

Ano de publicación: 2023

Volume: 351

Páxinas: 267-279

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-981-99-2468-4_21 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible