Preface

  1. Rocha, M.
  2. Fdez-Riverola, F.
  3. Mohamad, M.S.
  4. Gil-González, A.B.
Colección de libros:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031380785

Ano de publicación: 2023

Volume: 743 LNNS

Páxinas: v-vi

Tipo: Editorial