Environment for the Design and Automation of New Cable-Driven Parallel Robot Architectures

  1. Rivera, J.
  2. Garrido, J.
  3. Riveiro, E.
  4. Silva, D.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Mechanical Engineering

ISSN: 2195-4364 2195-4356

ISBN: 9783031382406

Any de publicació: 2024

Pàgines: 12-20

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-031-38241-3_2 GOOGLE SCHOLAR