Analyse von Phraseologismen im TextEin übersetzungsdidaktisch orientierter Ansatz

  1. Patricia Buján Otero
Libro:
Beiträge zur Phraseologie aus textueller Sicht
  1. Carmen Mellado Blanco (coord.)

Editorial: Verlag Dr. Kovac

ISBN: 978-3-8300-2599-3

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 73-87

Tipo: Capítulo de libro