The electrostatic field of CO functionalized metal tips

  1. Ellner, M.
  2. Pou, P.
  3. Perez, R.
Colección de libros:
Springer Series in Surface Sciences

ISSN: 0931-5195

Ano de publicación: 2018

Volume: 65

Páxinas: 465-497

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-75687-5_15 GOOGLE SCHOLAR