Contribución á integración de redes móbiles e sistemas de detección a curta distancia

  1. Gil Castiñeira, Felipe
Dirixida por:
  1. Pedro Salvador Rodríguez Hernández Director
  2. José María Pousada Carballo Director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 13 de decembro de 2007

Departamento:
  1. Enxeñaría telemática

Tipo: Tese