Balancing Plug-In for Stream-Based Classification

  1. de Arriba-Pérez, F.
  2. García-Méndez, S.
  3. Leal, F.
  4. Malheiro, B.
  5. Burguillo-Rial, J.C.
Colección de libros:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031456411

Ano de publicación: 2024

Information Systems and Technologies - WorldCIST 2023

Volume: 799 LNNS

Páxinas: 65-74

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-031-45642-8_6 GOOGLE SCHOLAR