Abrindo camiños na academia, Unha década na vida de Purificación

  1. Cristina Caruncho Michinel
Libro:
Purificación Mayobre, pensar o mundo en feminino.: Centenario da morte de Emilia Pardo Bazán
  1. Marcelino Agís Villaverde (coord.)
  2. Javier Barcia González (coord.)
  3. Rocío Carolo Tosar (coord.)
  4. Alba Iglesias Varela (coord.)

Editorial: Hércules Edicións, Sociedad Interuniversitaria de Filosofía (SIFA) ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-126675-5-4

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 59-80

Tipo: Capítulo de libro