Quix e querrei e quero e direivos ũa rena sintaxe oracional no Pergamiño Sharrer

  1. Alexandre Rodríguez Guerra
Libro:
"Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben": estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer
  1. Ricardo Pichel (coord.)

Editorial: Sílex

ISBN: 978-84-19077-35-6

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 479-510

Tipo: Capítulo de libro