Emotional Evaluation of Open-Ended Responses with Transformer Models

  1. Pajón-Sanmartín, A.
  2. de Arriba-Pérez, F.
  3. García-Méndez, S.
  4. Burguillo, J.C.
  5. Leal, F.
  6. Malheiro, B.
Colección de libros:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031602146

Ano de publicación: 2024

Good Practices and New Perspectives in Information Systems and Technologies - WorldCIST 2024

Volume: 985 LNNS

Páxinas: 23-32

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-031-60215-3_3 GOOGLE SCHOLAR