Liñas de investigación

 • Análise Xeográfica Rexional
 • Biografías
 • Comunidades sostibles e inclusivas
 • Demografía histórica: Migracións.
 • Ecosistemas e territorios inclusivos
 • Historia contemporánea: Historia do presente.
 • Historia das mulleres e historia do xénero
 • Historia de Galicia: historia política e social séculos XIX e XX
 • Historia por especialidades: Historia das relacións internacionais. Historia das ideas políticas.
 • Historia xeral: Teorías e métodos.
 • Historias especializadas: Historia política, rural, social, cultural e das relixións.
 • Innovación educativa
 • Patrimonio histórico e cultural
 • Planificación territorial estratéxica
 • Sandbox de políticas inclusivas