Liñas de investigación

 • (EMC), simulación e medida.
 • (metamateriales) e sistemas
 • adaptación a bordo de plataformas
 • Análise e síntese de sistemas
 • Aplicación de campos
 • biomedicina e biosiensing.
 • Caracterización, identificación e/ou
 • Compatibilidade electromagnética
 • Comunicacións cuánticas.
 • control), tanto firma radar como
 • conxelación de alimentos. Sistema
 • Criptografía cuántica.
 • de buques (medida, simulación e
 • de conxelación CAS.
 • de imaxes en tempo real (estáticas
 • detección non destrutiva de
 • Diseño de antenas e redes de
 • ecuacións integrais e técnicas de
 • electromagnéticos ás técnicas de
 • electromagnetismo computacional.
 • entornos complexos.
 • entre sistemas (EMI), niveles de
 • espectrometría en THz.
 • etc.
 • firma infravermella (IR).
 • Fotónica integrada.
 • Guerra electrónica. Xestión da firma
 • Imaxen radar. Radar de apertura
 • Información cuántica.
 • Interferencias electromagnéticas
 • materiais avanzados artificiais
 • materiais e sustancias mediante
 • Métodos acelerados basados en
 • milimétricas) para a reconstrucción
 • nanopartículas, nano-antenas, etc.)
 • ordenadores de altas prestacións.
 • ou en movemento) en aplicación de
 • plasmónicos complexos (coloides de
 • Programación paralela para
 • radiación peligrosos (EMR).
 • radiantes (multirreflector, mixtas
 • Raman spectroscopy (SERS) e outras aplicacións de nanoplasmonics en
 • reales (buques, avións etc.) en
 • reflector – reflectarray /
 • Satélites.
 • Sección equivalente radar (SER),
 • Seguridade Civil.
 • seguridade.
 • Simulación de Surface-enhanced
 • Simulación electromagnética de
 • simulación, medida e control.
 • sintética (SAR), radar de apertura
 • sintética inverso (ISAR), tomografía,
 • Sistemas de detección (en
 • sistemas de radiocomunicación
 • Sistemas Radar de automoción.
 • supercomputación aplicados ó
 • terrenais ou vía satélite.
 • transmitarray, reconfigurables): en