Imagen del grupo de investigación

Constitué le 01 janvier 1998

Responsable: MARIA ALICIA CACHAFEIRO LOPEZ

Campus: Vigo

Département: Matemática aplicada I

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

-

Chercheurs