Oferta científica

  • Consultoría en tecnoloxía con láser e procesamento de materiais.
  • Cursos de formación e "internos" e baixo demanda de socios industriais
  • Desenvolvemento de proxectos de I + D centrados nas necesidades dos nosos socios.
  • Desenvolvemento de solucións tecnolóxicas baixo demanda.
  • Proxectos de investigación e desenvolvemento con contratos directos de socios industriais.