Ikerketa-lerroak

 • - Antropoloxía lingüística.
 • - Corpus orais e escritos.
 • - Cortesía.
 • - Dialectoloxía e léxico.
 • - Edición de textos.
 • - Escritura académica.
 • - Evidencialidade.
 • - Fonética acústica galega.
 • - Fraseoloxía galega y comparada.
 • - Historiografía lingüística.
 • - Indireccionalidade.
 • - Lexicografía.
 • - Lexicología.
 • - Linguaxe figurada.
 • - Lingüística histórica da lingua galega.
 • - Literatura e oralidade.
 • - Morfoloxía.
 • - Neoloxía.
 • - Postura epistémica.
 • - Pragmática intercultural.
 • - Racismo.
 • - Sintaxe galega.
 • - Sociolingüística.
 • - Terminoloxía.