Wissenschaftliches Angebot

  • - Aplicacións lingüísticas da informática.
  • - Asesoramento e análise en materia de antropoloxía lingüística, sociolingüística e racismo.
  • - Asesoramento en gramática, fonética, léxico e pragmática galegas.
  • - Edición de textos e escrita académica.
  • - Elaboración e desenvolvemento de corpus lingüísticas e estudos baseados en córpora.
  • - Lexicografía, neoloxia e terminoloxía computacionais: monitorización de novas
  • necesidades denominativas da lingua.