Liñas de investigación

  • A imaxe como espello do noso interior. Catarse e conciencia.
  • A imaxe como medio de transformación do ser.
  • Puntos de encontro entre arte e antropoloxía.