Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2018

  1. ESTUDO DE TOPOGRAFÍA DE PEZA POLIMÉRICA

    ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

2015

  1. CURSO SOBRE FUNDAMENTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

    JOSE LUIS DIEGUEZ QUINTAS