Publicacións (77) Publicacións de MARIA YOLANDA BARRIOCANAL LOPEZ

2021

 1. Símbolos xacobeos e imaxes de Santiago: impresos do barroco compostelán col.

  Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

2018

 1. Estado crítico 3: 11 curador*s, 11 artistas : [exposición], [Sala Alterarte] coord.

  Difusora de Letras, Artes e Ideas

 2. Os dilemas do suxeito

  Estado crítico 3: 11 curador*s, 11 artistas : [exposición], [Sala Alterarte] (Difusora de Letras, Artes e Ideas), pp. 19-30

2017

 1. La actividad textil en Ourense en el siglo XVI y primeras décadas del XVII

  Cuadernos de estudios gallegos, Tomo 64, Núm. 130, pp. 199-227

2014

 1. Documentación y protección de los caminos históricos de Galicia

  Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, Núm. 22, pp. 33-51

 2. El romanismo escultórico zamorano de comienzos del siglo XVII en Ourense

  Studia Zamorensia, Núm. 13, pp. 187-203

 3. Hidacio da Limia e o seu tempo: a Gallaecia sueva : a Limia na época medieval : actas dos Cursos de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo celebrados na Casa da Cultura de Xunzo de Limia en xullo de 2007 e 2008

  Concello de Xinzo de Limia

 4. Percorrido artístico polo patrimonio medieval da Limia

  Hidacio da Limia e o seu tempo: a Gallaecia sueva : a Limia na época medieval : actas dos Cursos de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo celebrados na Casa da Cultura de Xunzo de Limia en xullo de 2007 e 2008 (Concello de Xinzo de Limia), pp. 291-313

2012

 1. Delimitación e protección do Camiño de Santiago, Vía da Prata: estado da cuestión

  Os Camiños de Santiago, miradas e experiencias: IV Congreso de Patrimonio Etnográfico (Servicio de Publicacións), pp. 93-101

 2. El retablo de la Encomienda de Santa María de Beade (Orense), obra de Francisco Moure

  BSAA Arte, Núm. 78, pp. 131-152

2011

 1. El entallador Aymon Pourchelet, representante de los últimos maestros de la corriente manierista en Galicia

  Boletín Avriense: Boletín Auriense, Tomo 41, pp. 441-456

 2. O camiño real de Castela a Santiago por Ourense, base do camiño de pregrinación: Vía da Prata

  [Ourense] : Grupo Marcelo Macías de Colaboradores do Museo e Arquivo de Ourense, imp. 2011

2010

 1. Iconografía de Santiago en el grabado: de las creaciones flamencas a las adaptaciones compostelanas

  Reflexos da peregrinación e do culto a Santiago: VIII Memorial Filgueira Valverde (Catedra Filgueira Valverde), pp. 143-165

 2. Los puentes y el camino real de Castilla a Santiago, por Ourense, a mediados del s. XVIII

  Patrimonio industrial y paisaje: V congreso sobre patrimonio industrial y la obra pública en España