Proxectos finalizados

2022

  1. ATIR 4.0: XEMELGO: VIRTUAL PARA MANTEMENTOS AVANZADOS

    CAMILO JOSE CARRILLO GONZALEZ, ELOY DIAZ DORADO

2020

  1. INCIDENCIAS NA REDE DE MEDIA TENSIÓN DA SE O ROSAL ATA OIA

    CAMILO JOSE CARRILLO GONZALEZ, ELOY DIAZ DORADO

  2. ASISTENCIA A PROBAS DA PLATAFORMA NA ZONA EXPERIMENTAL DO EMEC

    CAMILO JOSE CARRILLO GONZALEZ, ELOY DIAZ DORADO