Fachbereich: Economía financeira e contabilidade

Zentrum: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Campus: Vigo

Bereich: Finanzen und Rechnungswesen

Email: jmdocampo@uvigo.es