Teses dirixidas (1)

  1. A criaçao de valor na óptica de teoría financeira - o caso específico das stock options 2015

    Universidade de Vigo

    Pestana Faria, Paulo Renato