Département: Filoloxía galega e latina

Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Domaine: Filología Gallega y Portuguesa

Groupe de recherche: Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega

Email: xgomez@uvigo.es