Publications dans lesquelles il/elle collabore avec Luis Crespo Barros (1)

1995

  1. Evolución del grado de enfermedad de alzheimer: Modelización

    II Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Vigo, 9-11 de novembro de 1995