Proxectos finalizados

2017

 1. Grupo de Tecnoloxías da Información-GTI (TC1)

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 2. ANÁLISE DE TECNOLOXÍAS DE VIRTUALIZACIÓN DE REDE

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

2016

 1. COOPERATIVE INTGELLIGENCE SCHEMES FOR FUTURE INTERNET EMERGING TECHNOLOGIES

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA LOPEZ BRAVO

 2. GRADMINER

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

2008

 1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR O SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER, AS UNIVERSIDADES GALEGAS PARA A POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA RODELA(VOLUNTARIADO ACOMPAÑEMENTO VICTIMAS VIOLEN...
 2. KIDCONTROL- AXUDA Ó CONTROL INFANTIL EN ACTIVIDADES Ó AIRE LIBRE

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 3. ESTUDO DE NOVAS TÉCNICAS DE PROCESADO DE SINAL DE MEDIDA DA ACTIVIDADE FÍSICA APLICABLES Ó ESTANDAR IEEE 802.15.1.

  JUAN CARLOS BURGUILLO RIAL, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 4. SISTEMAS AVANZADOS DE PLANIFICACIÓN PARA RADIOTERAPIA MEDIANTE ENTORNOS DE COMPUTACIÓN DISTRIBUÍDA

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 5. ETEN 517468 (PROXECTO EUROPEO)

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 6. TEC2004-05622-C04-01/TCM

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 7. SISTEMAS ESCALABLES PARA XESTION E DISTRIBUCION BAIXO DEMANDA DE CONTIDOS MULTIMEDIA DE NOVA XERACION

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 8. DESENVOLVEMENTO DE REDE DOMÉSTICA DE ÁREA PERSOAL PARA O SEGUIMENTO DOMICILIARIO DE PARÁMETROS MÉDICOS

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 9. SISTEMA DE ALERTA E LOCALIZACIÓN DE EMBARCACIÓNS E MARIÑEIROS PARA EMBARCACIÓNS DE PEQUENA ESLORA -S2S- BALIZA DE EMERXENCIA DE 121.5 MHZ

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 10. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN ELISA-ENTORNO DE LOCALIZACIÓN INTELIXENTE PARA SERVICIOS ASISTIDOS: ESTADO DA ARTE E MELLORA DE TECNOLOXÍAS.

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 11. PROTOCOLOS E SISTEMAS DE XESTIÓN, MONITORIZACIÓN E ACCESO Á INFORMACIÓN REMOTA PARA UN SISTEMA DE STREAMING IP DE SINAIS DE TELEVISIÓN DIXITAL

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 12. DESENVOLVEMENTO DUNHA PORTA DETECTORA RFID PORTÁTIL PARA CONTROL DE ACCESO A PERSOAS

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

2001

 1. Plataforma de Tele Formación (PTF)

  MARTIN LLAMAS NISTAL

 2. ASESORAMENTO TÉCNICO E MANTENEMENTO DA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO WWW-SGH

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 3. INTERFACE DE ACCESO WAP Ó SISTEMA WWW-SGH

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON

 4. SISTEMA DE XESTIÓN HOTELEIRA A TRAVÉS DE WWW

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO