Département: Xeociencias mariñas e ordenación do territorio

Centre: Facultade de Ciencias

Campus: Ourense

Domaine: Geodinámica Externa

Groupe de recherche: Xeoloxía Mariña e Ambiental

Email: jsvalero@uvigo.es