Tese doutoral

  1. Estimacions per a l'equacio delta i el projector de Bergman 1991

    Universitat Autònoma de Barcelona