Department: Tecnoloxía electrónica

Centre: *Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Area: Electronics Technology

Research group: División de Deseño e Microelectrónica

Email: jjrdguez@uvigo.es

Personal web: https://jjrdguez.webs.uvigo.es/

Doctor by the Universidade de Vigo with the thesis Metodos de sintesis de sistemas electronicos seguros ante averias realizados mediante circuitos digitales configurables 1996. Supervised by Dr. Enrique Mandado.