Proxectos vixentes

 1. Grupo BEV1

  EMMA FERNANDEZ COVELO

 1. CAPITALIZATION OF MEDITERRANEAN MAIZE GERMPLASM FOR IMPROVING STRESS TOLERANCE

  JOSE CARLOS SOUTO OTERO

Proxectos finalizados

2022

 1. BEV1-GRC 2019

  MANUEL JOAQUIN REIGOSA ROGER

 2. AVALIACIONES FISIOLÓXICAS DE RESPOSTA AO ESTRÉS HÍDRICO EN PLANTAS DE MILLO

  JOSE CARLOS SOUTO OTERO

2006

 1. WEED CONTROL USING CROP ALLELOPATHY

  MANUEL JOAQUIN REIGOSA ROGER

2003

 1. ESTUDIO DE ARBORADO VIARIO DO CONCELLO DE VIGO

  JOSE CARLOS SOUTO OTERO