Département: Física aplicada

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Domaine: Física Aplicada

Groupe de recherche: Aplicacións Industriais dos Láseres

Email: rfsoto@uvigo.es