Proxectos finalizados

2003

  1. ORDENACIÓN DUN MONTE VECIÑAL

    RAFAEL BARRIONUEVO GIMENEZ

  2. ESTUDIO TERMOGRÁFICO DE LOCAL COMERCIAL

    RAFAEL BARRIONUEVO GIMENEZ

  3. TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

    LUIS ORTIZ TORRES