Département: Enxeñaría de sistemas e automática

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Domaine: Ingeniería de Sistemas y Automática

Groupe de recherche: Enxeñería Eficiente e Dixital

Email: jgarri@uvigo.es

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Contribución al intercambio de información técnica en entornos de ingeniería concurrente 1999. Dirigée par Dr/a. Ricardo Marín Martín.