Proxectos finalizados

2013

  1. INVESTIGACIÓNS AGRARIAS

    JUAN CARLOS MEJUTO FERNANDEZ, LORENZO MIGUEL PASTRANA CASTRO, JESUS SIMAL GANDARA

  2. FERRAMENTAS ESTRATÉXICAS PARA A MELLORA DA COMPETITIVIDADE DAS EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS DE CARNE DE GALICIA

    ERNESTO LOPEZ VALEIRAS SAMPEDRO