Fachbereich: Economía financeira e contabilidade

Zentrum: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Campus: Vigo

Bereich: Finanzen und Rechnungswesen

Forschungsgruppe: Empresa internacional e capital intelectual

Email: biglieri@uvigo.es

Doktor von der Universidade de Vigo mit der Dissertation Estimación y capacidad predictiva de los flujos de tesorería operativos 2006. unter der Leitung von Dr. José Luis Iglesias Sánchez.