Département: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente

Centre: E.T.S. De Enxeñería De Minas

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Domaine: Explotación de Minas

Groupe de recherche: Xestión Segura e Sostible de Recursos Minerais

Email: ealonso@uvigo.es

Docteure à l Universidade de Vigo avec la thèse Curvas convergencia-confinamiento; resolución numérica y aplicación a macizos rocosos con comportamiento elastoplástico con reblandecimiento 2002. Dirigée par Dr. Leandro Alejano Monge, Dr/a. Fernando Varas Mérida.