Publicacións (30) Publicacións de TOMAS RAIMUNDO COTOS YAÑEZ

2022

 1. Análise estatística do mercado de aloxamento turístico da provincia de Ourense dende unha nova perspectiva: a análise de datos composicionais

  Proxectos INOU 2021: Investigación aplicada na provincia de Ourense (Vicerreitoría do Campus de Ourense), pp. 53-74

2021

 1. An improved statistical approach for conformational analysis from 13C NMR chemical shifts

  Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Vol. 217

 2. Análise e modelaxe de opinión sobre o sector enoturístico da provincia de Ourense

  Proxectos INOU 2020: Investigación aplicada na provincia de Ourense (Vicerreitoría do Campus de Ourense), pp. 205-238

 3. Goodness-of-fit tests for quantile regression with missing responses

  Statistical Papers, Vol. 62, Núm. 3, pp. 1231-1264

 4. Manufacture and Prebiotic Potential of Xylooligosaccharides Derived From Eucalyptus nitens Wood

  Frontiers in Chemical Engineering, Vol. 3

 5. The bdpar Package: Big Data Pipelining Architecture for R

  R Journal, Vol. 13, Núm. 1, pp. 130-144

2020

 1. Desenvolvemento de ferramentas para apoiar a calidade e a mellora continua no sector hoteleiro ourensán

  Proxectos INOU 2019: Investigación aplicada na provincia de Ourense (Universidade de Vigo), pp. 159-188

 2. Use of correlated data for nonparametric prediction of a spatial target variable

  Mathematics, Vol. 8, Núm. 11, pp. 1-20

2019

 1. A new semantic-based feature selection method for spam filtering

  Applied Soft Computing Journal, Vol. 76, pp. 89-104

 2. Análise e modelaxe de opinións sobre a calidade dos servizos prestados polo sector hosteleiro ourensán

  XIV Congreso Galego de Estatistica e Investigación de Operacions: libro de actas Vigo, 24-26 de outubro de 2019

 3. Spatial heterogeneity in Spain for senior travel behavior

  Tourism Management, Vol. 70, pp. 444-452

2017

 1. Convergence in distribution of the L2-deviations of the kernel-type variogram estimators with applications

  Spatial Statistics, Vol. 22, pp. 338-357

 2. Plugin de R-Commander para o ensino de estatística básica

  Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Ferrol, do 26 ao 28 de outubro de 2017

 3. Testing spatial heterogeneity in geographically weighted principal components analysis

  International Journal of Geographical Information Science, Vol. 31, Núm. 4, pp. 676-693

2016

 1. Model checks for nonparametric regression with missing data: a comparative study

  Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 86, Núm. 16, pp. 3188-3204

2015

 1. Conformational analysis from statistical treatment of 13C NMR chemical shifts

  Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Vol. 149, pp. 132-139

2011

 1. Estudio socioeconómico del turismo cinegético en Ourense

  Estudios Turísticos, Núm. 190, pp. 87-107

2004

 1. Prediction with additive models - Simulation and application with real data

  Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Vol. 33, Núm. 3, pp. 825-842