Proxectos vixentes

  1. SISTEMAS CON DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN DE USUARIOS

    JORGE GARCIA DUQUE

Proxectos finalizados

2021

  1. APLICACIÓNS MÓBILES E SISTEMAS CLOUD

    JORGE GARCIA DUQUE