Proxectos vixentes

 1. Estratexia sustentable para xestión integrada de enfermidades en cultivos de pataca

  MARIA DEL CARMEN SEIJO COELLO

 1. Grupo SI4

  FLORENTINO FERNANDEZ RIVEROLA

 2. ANÁLISE E PREDICIÓN INTELIXENTE MEDIANTE SENSÓRICA E BIGDATA NO SECTOR PRIMARIO E ALIMENTACIÓN DENTRO DO PROXECTO PREVAI (DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN AI-BASED DEMAND FORESCASTING TOOL FOR THE OPTIMIZATION OF CREAM CHEESE MANUFACTURING)

  LORENA OTERO CERDEIRA, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

 3. ALGORITMO DE INTELIXENCIA ARTIFICIAL PARA XERAR UN SISTEMA DE PREDICIÓN E ANÁLISE EN SERVIZOS HOSTELEIROS-PROGRAMA DE APOIO Á DIXITAL INNOVATION HUBS-PADIH. EXPTE 2024/DIH_01/000004

  LORENA OTERO CERDEIRA, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

 4. ALGORITMO DE INTELIXENCIA ARTIFICIAL DE SENSORIZACIÓN EN ALIMENTACIÓN. PROGRAMA DE APOIO Á DIGITAL INNOVATION HUBS_PADIH. EXPTE. 2024/DIH_01/000008

  LORENA OTERO CERDEIRA, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

 5. SISTEMA DE ANÁLISE CIENTÍFICA DE DATOS MEDIANTE BUSINESS INTELLIGENCE EN ÁMBITOS DE I+D. PROGRAMA DE APOIO A DIGITAL INNOVATION HUBS_PADIH. EXPEDIENTE 2024/DIH_01/000025

  LORENA OTERO CERDEIRA, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

 6. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE GRANJAS AVÍCOLAS BASADO

  FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

 7. CHATBOT PARA APLICACIÓN NO SECTOR LÁCTEO_PROGRAMA DE APOIO A DIXITAL HUBS_PADIH (EXPTE. 2023/DIH_01/000389)

  FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

 1. Modelos basados en aprendizaje automático para detectar y frenar la desinformación sobre salud en redes sociales

  FLORENTINO FERNANDEZ RIVEROLA, ANALIA MARIA GARCIA LOURENÇO

Proxectos finalizados

2022

 1. AVALIACIÓN PROXECTO 0922/43-QUIRODESP1

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 2. AVALIACIÓN PROXECTO 0722/216-GBTSENT021

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 3. INFORME EXPERTA TÉCNICA DO PROXECTO NOva PLATAFORMA TECNOLÓXICA PARA XESTIÓN INFORMACIONAL E LOXÍSTICA DA ACTIVIDADE DE BERGÉ (BERGESGO01-02-04-05) CON CÓDIGO ACERTA DE EXPEDIENTE 0722_34-35-36-37

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 4. DESEÑO E DESENVLVEMENTO DE NOVOS MÓDULOS EN PLATAFORMA PARA A XESTIÓN DE SERVIZOS DE COMUNICACIÓNS (PLATTEKI21) EXP-0622-44

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 5. INFORME EXPERTA TÉCNICA DO PROXECTO NOVA SOLUCIÓN PARA A XESTIÓN DE RECURSOS INTERNOS E PRODUTOS DE FENIE (GESFENIE20) CON CÓDIGO ACERTA DE EXPEDIENTE 0922/03

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 6. INFORME EXPERTA TÉCNICA DO PROXECTO DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE PARA A XESTIÓN DE DIETAS (BBSOFTDIET) CON CÓDIGO ACERTA DE EXPEDIENTE 0622/23

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 7. AVALIACIÓN PROXECTO 625.020.22

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 8. AVALIACIÓN EXPERTO TÉCNICO DO PROXECTO SMART ENERGY DEMAND MANAGEMENT CON CODIGO ACIE DE EXPTE. CTA-22-03 E CÓDIGO UNESCO 1203, 3306, 3322, 3304, 1207 E UNHA CERTIFICACIÓN DE TIPO CTA

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 9. Integración das tecnoloxías de operación OT na transformación dixital.Características que impactan no sector produtivo da provincia de Ourense.

  MIGUEL RAMON DIAZ CACHO MEDINA

 10. Nuevas oportunidades de negocio para PYMEs basadas en Tecnologías Facilitadoras Esenciales

  ALMA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ

 11. De eMAKERS a Emprendedores

  FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

 12. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA CONTORNA TECNOLÓXICA PARA A CONTRATACIÓN E A XESTIÓN DE EMPREGO (JOBTEGES01). EXPTE. 0522/24

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 13. PROTWIN: DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE XESTIÓN INTEGRAL DE UNIDADES DISTRIBUIDAS DE XENERACIÓN RENOVABLE- CONSUMO ENERXÉTICO (PROSUMERS) A TRAVÉS DE UN XEMELGO DIXITAL

  FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

 14. AVALIACIÓN PROXECTO 2512.004.22

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 15. AVALIACIÓN PROXECTO 1247.024.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 16. AVALIACIÓN PROXECTO 3378.001.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 17. AVALIACIÓN PROXECTO 2654.001.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 18. AVALIACIÓN PROXECTO 1336.010.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 19. AVALIACIÓN PROXECTO 986.005.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 20. AVALIACIÓN PROXECTO 531.064.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

2021

 1. AVALIACIÓN PROXECTO 0621/18-NUTEPLAT01

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 2. AVALIACIÓN PROXECTOS 1021/24-1021/08 IOIFOQUM20-IOIFOQUM20

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 3. AVALIACIÓN TÉCNICA COMO EXPERTA TÉCNICA DO SEGUINTE PROXECTO: 0921/124 ELBXEVOS20: NOVOS EVOLUTIVOS NA PLATAFORMA DE XESTIÓN NA NUBE

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 4. AVALIACIÓN TÉCNICA COMO EXPERTA TÉCNICA DO PROXECTO: 1021/23 GESFENIE20: NOVA SOLUCIÓN PARA A XESTIÓN DE RECURSOS INTERNOS E PRODUTOS DE FENIE

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 5. AVALIACIÓN PROXECTO 2888.001.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 6. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NOVA XERACIÓN

  FLORENTINO FERNANDEZ RIVEROLA

 7. INFORME EXPERTA TÉCNICA DO PROXECTO: 0921/08 OREKPGRE19.

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 8. INFORME AVALIACIÓN: DESENVOLVEMENTO DE FERRAMENTASA PARA AINTERNACIONALIZACIÓN DO MODELO EMAGISTER - EXP. 2584.002.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 9. INFORME EXPERTA TÉCNICA DO PROXECTO 0721_143_GBTSSUIT20

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 10. AVALIACIÓN PROXECTO 3016.003.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 11. PRE-POLE: Modelos híbridos de IA para a predición de distintas concentracións de pole na cidade de Ourense

  ROSALIA LAZA FIDALGO

 12. AVALIACIÓN PROXECTO 0621_56_57_58_59 BRTHRDGO01_02_03_04: NOVA PLATAFORMA TECNOLÓXICA PARA XESTIÓN INFORMACIONAL E LOXÍSTICA DA ACTIVIDADE DE BERGÉ

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 13. AVALIACIÓN PROXECTO EXPERTO TÉCNICO 6D 3197.002.21d2

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 14. AVALIACIÓN PROXECTO EXPERTO TÉCNICO 65 3197.002.21d

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 15. AVALIACIÓN PROXECTO EXPERTO TECNICO 6D 3197.002.21

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 16. AVALIACIÓN COMO ESPECIALISTA 6D DO INFORME: 0321/94-GMSALGIA19: NOVO SISTEMA ANALÍTICO BASEADO EN MODELOS ALGORÍTMICOS E DE INTELIXENCIA ARTIFICIAL

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 17. AVALIACIÓN PROXECTO 0321/93_GMSINTER19: INNOVACIÓN TECNOLÓXICA NO SISTEMA INTERNO DE XESTIÓN

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 18. AVALIACIÓN PROXECTOS 46.160.20, 986.005.20, 1261.006.20, 1294.022.20, 1336.010.20, 2654.001.20, 2888.001.20, 3107.001.20, 3111.001.20, 3070.001.20

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 19. AVALIACIÓN PROXECTOS 0820/38 CENTPLAT01, 0820/07 OREKPGRE19, 0920/78 GBTSBARC19

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

2016

 1. AVALIACIÓN PROXECTOS 1247.013.16, 2066.001.16, 2104.001.16, 744.034.16 E 708.030.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 2. AVALIACIÓN PROXECTOS 502.005.16, 13.268.16 E 64.024.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 3. AVALIACIÓN PROXECTOS 189.041.16, 906.003.16, 740.005.16 E 1391.004.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 4. EVALUACIÓN: Expte.1040.002.16 Contra.Ind.con Esp.Comit.Certif. (150€) Expte.1247.014.16 Cont.Ind.Esp.4 D (200€)Expte.1247.013.16 Cont.Ind.Esp.4D (200€) Expte.64.026.16 Cont.Ind.Esp.4D (200€) Expte.189.041.16 Cont.Ind.Esp.4D (200€)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 5. AVALIACIÓN PROXECTOS 531.025.16, 1098.002.16 E 97.014.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 6. AVALIACIÓN PROXECTOS 1379.011.16, 1305.003.16, 121.055.16, 798.004.16 E 1883.002.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 7. BIOMEDICAL CAPACITIES SUPPORT PROGRAM

  MARIA AFRICA GONZALEZ FERNANDEZ

 8. AVALIACIÓN PROXECTOS 1958.00216, 798.004.16, 744.028.16, 1988.001.16, 365.005.16, 1182.001.16, 1040.002.16, 1421.003.16, 740.005.16, 325.016.16, 708.030.16, 1379.008.16, 121.053.165, 64.022.16, 1958.002.16 E 531.020.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 9. AVALIACIÓN PROXEDTOS 731.006.16, 499.007.16, 702.005.16 E 343.014.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 10. AVALIACIÓN PROXECTOS: 744.024.15, 121.053.16, 1305.003.16, 529.007.16, 325.016.16, 833.003.16, 343.013.16, 121.055.16 E 507.016.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 11. AVALIACIÓN PROXECTOS: 901.011.16, 121.051.16, 504.009.16, 1612.001.16 E 266.021.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 12. AVALIACIÓN PROXECTOS 901.009.16 E 236.072.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 13. AVALIACIÓN PROXECTOS 668.002.15, 117.005.16, 365.005.16, 1883.001.16, 343.013.16 E 1905.001.16

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 14. AVALIACIÓN ESPECIALISTA 4D PROXECTOS 774.010.15, 774.013.15, 1905.001.16 E 774.014.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 15. AVALIACIÓN 6D PROXECTOS 1487.002.16 E 1792.001.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 16. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SERVIZO DE ACCESO WEB A PREDICIÓNS PARA TRADERS DE ENERXÍA (890.004.16)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 17. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE VIDEOXOGOS BASEADOS NUNHAS FERRAMENTAS PIONEIRAS QUE FACILITAN O SEU DESENVOLVEMENTO (1883.001.16)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 18. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA INFORMACIONAL (817.004.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 19. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO MODELO DE TECNOLOXÍA EDUCATIVA DE SANTILLANA (64.020.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 20. AVALIACIÓN PROXECTO: COÑECEMENTO ESTRATÉXICO LIDERADO POR TECNOLOXÍAS PARA A INTELIXENCIA COMPETITIVA (1045.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 21. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE METODOLOXÍAS DE ANÁLISE DO DESEMPEÑO DE XOGOS MOBILES EN LINEA (1883.002.16)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 22. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS PROCESOS TIC DE XESTIÓN DOCUMENTAL (1562.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 23. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO EXPERIMENTAL DUNHA MULTIAXENCIA BANCARIA PARA A XESTIÓN DE EFECTIVO (186.008.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 24. AVALIACIÓN PROXECTO: SISTEMAS AVANZADOS DE XESTIÓN CORPORATIVA (382.026.16)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 25. AVALIACIÓN PROXECTO: INNOVACIÓN TECNOLÓXICA ISS 2014 (1049.003.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 26. AVALIACIÓN PROXECTO: SISTEMA DIXITAL DE XESTIÓN DE SERVIZOS (664.007.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 27. AVALIACIÓN PROXECTO: OPERACIÓNS OPPLUS (94.086.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 28. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA INFORMACIONAL DE BANKIA (774.010.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 29. AVALIACIÓN PROXECTO: MELLORA DOS PROCESOS EMPRESARIAIS A TRAVÉS DA IMPLANTACIÓN DUN NOVO SISTEMA DE INFORMACIÓN (437.010.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

2015

 1. "DTH-TDO: Desarrollo de Técnicas de Herramientas para Tratamientos de Datos Ómicos

  FLORENTINO FERNANDEZ RIVEROLA

 2. AVALIACIÓN PROXECTO: INNOVACIÓN NA PLATAFORMA DE XESTIÓN DE HELVETIA SEGUROS (585.004.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 3. AVALIACIÓN PROXECTO: BUSINESSBANK (774.013.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 4. AVALIACIÓN PROXECTO: NEO-NOVO ESCRITORIO OFICINA (744.014.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 5. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA INFORMACIONAL (817.004.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 6. AVALIACIÓN PROXECTO: OPERACIÓNS OPPLUS (94.086.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 7. AVALIACIÓN PROXECTO: SERVICE DISTRIBUTION NETWORK AND TOOLS FOR INTEROPERABLE PROGRAMMABLE AND UNIFIED PUBLIC CLOUD SERVICES (1379.011.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 8. AVALIACIÓN PROXECTO: GLOBALLY OPTIMIZED ENERGY EFFICIENT DATA CENTRES (1379.013.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 9. CERTIFICACIÓN PROXECTO: OPERACIÓNS PROBLEMÁTICAS (94.079.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 10. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS FERRAMENTAS SOFTWARE PARA CONTROL E XESTIÓN DA INFORMACIÓN DOS CLUBES DE FUTBOL (1826.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 11. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A XESTIÓN DE EUGIN (1023.002.15d2)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 12. AVALIACIÓN PROXECTO: EUROPEAN MULTIPLE MOOC AGGREGATOR (1379.008.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 13. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS PROCESOS TIC DE XESTIÓN DOCUMENTAL (1562.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 14. AVALIACIÓN PROXECTO: TYTM (64.010.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 15. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA CLOUD1 DE XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA INTEGRAL PARA AS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS (87.003.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 16. AVALIACIÓN PROXECTO: CAIXABANK eBANKING SYSTEM (744.019.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 17. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO MODELO DE TECNOLOXÍA EDUCATIVA DE SANTILLANA (64.020.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 18. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO SISTEMA FINANCEIRO E OPTIMIZACIÓN DA XESTIÓN (786.005.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 19. AVALIACIÓN PROXECTO: OFFLINE PLATAFORM (1814.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 20. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS FERRAMENTAS SOFTWARE PARA CONTROL E XESTIÓN DA INFORMACIÓN DOS CLUBES DE FÚTBOL (1826.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 21. AVALIACIÓN PROXECTO: INNOVACIÓN NA PLATAFORMA DE XESTIÓN DE HELVETIA SEGUROS (585.004.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 22. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA SERVIZOS DE MOBILIDADE AVANZADA (13.268.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 23. AVALIACIÓN PROXECTO: CAIXABANK TF7 (744.024.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 24. AVALIACIÓN DO PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVOS SERVIZOS INTERNOS. 1077.007.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 25. AVALIACIÓN DO PROXECTO: DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SISTEMA DE XESTIÓN GLOBAL. 1098.002.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 26. CERTIFICACIÓN DO PROXECTO: PLAN DE PROCESOS COMERCIAIS. 774.004.14

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 27. GLOBALLY OPTIMIZED ENERGY EFFICIENT DATA CENTRES. 1379.013.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 28. CERTIFICACIÓN DO PROXECTO: NOVA PLATAFORMA DE XESTIÓN DA PRODUCIÓN E A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS GISSONA. 1028.001.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 29. CERTIFICACIÓN DO PROXECTO: NOVA PLATAFORMA ECOMMERCE. 101.036.14

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 30. AVALIACIÓN DO PROXECTO: PLATAFORMA AVANZADA DA XESTIÓN DO PRODUTO TURÍSTICO. 1421.002.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 31. AVALIACIÓN DO PROXECTO: OPERACIÓNS PROBLEMÁTICAS. 94.079.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 32. AVALIACIÓN DO PROXECTO: SERVICE DISTRIBUTION NETWORK AND TOOLS FOR INTEROPERABLE PROGRAMMABLE AND UNIFIED CLOUD SERVICES. 1379.011.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 33. AVALIACIÓN DO PROXECTO: TYTM. 64.010.15

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 34. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DUN SERVIZO DE ACCESO WEB A PREDICIÓNS PARA TRADERS DE ENERXÍA (890.004.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 35. CERTIFICACIÓN DO PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A XESTIÓN DE EUGIN. 1023.002.15d

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 36. AVALIACIÓN PROXECTO: SISTEMA DIXITAL XESTIÓN SERVIZO (664.007.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 37. AVALIACIÓN PROXECTO: CAIXABANK EBANKING SYSTEM (744.019.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 38. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS PROCESOS E FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A XESTIÓN AVANZADA DE SEGUROS (120.011.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 39. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVEDOSAS FERRAMENTAS PARA O SEU USO ESPECÍFICO NOS SECTORES DE TELEVENTA E ATENCIÓN AO CLIENTE (1089.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 40. AVALIACIÓN PROXECTO: MODELADO INTERNO DE RISCOS E CONTORNOS DE CALIDADE DO DATO (996.014.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 41. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVO SISTEMA PARA ACTIVIDADE COMERCIAL E ASEGURADORA (1311.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 42. AVALIACIÓN PROXECTO GESPYME (672.007.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 43. AVALIACIÓN PROXECTO: EUROPEAN MULTIPLE MOOC AGGREGATOS (1379.008.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 44. AVALIACIÓN PROXECTO: MELLORAS TECNOLÓXICAS PARA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS INTERNOIS E NOVOS PRODUTOS DE REALE (378.010.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 45. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A XESTIÓN DE EUGIN (1023.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 46. AVALICIÓN PROXECTO: SOLUCIÓNS TIC AVANZADAS PARA A XESTIÓN DOCUMENTAL (1562.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 47. AVALIACIÓN PROXECTO: EXCELENCIA NO SERVIZO AO MUTUALISTA (982.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 48. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVAS SOLUCIÓNS INFORMÁTICAS (97.014.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 49. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVO SISTEMA PARA ACTIVIDADE COMERCIAL E ASEGURADORA (1311.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 50. AVALIACIÓN PROXECTO: EVOLUCIÓNS EN FERRAMENTAS E PROCESOS DE XESTIÓN INTERNA (1101.003.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 51. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO MODELO DE NEGOCIO E OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ASOCIADOS (702.004.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 52. AVALIACIÓN PROXECTO: MELLORAS TECNOLÓXICAS PARA A OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS INTERNOS E NOVOS PRODUTOS DE REALE (378.010.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 53. AVALIACIÓN PROXECTO: MODELADO INTERNO DE RISCOS E CONTORNOS DE CALIDADE DO DATO (996.014.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 54. AVALIACIÓN PROXECTO: GESPYME (672.007.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 55. AVALIACIÓN PROXECTO: ROBUSTECEMENTO E AUTOMATIZACIÓN NA XESTIÓN DA INFORMACIÓN E O CONTROL DAS FRANQUICIAS (266.017.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 56. AVALIACIÓN PROXECTO: EXCELENCIA NO SERVIZO AO MUTUALISTA (982.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 57. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO MODELO DE XESTIÓN AVANZADA DE CLIENTES E DE XESTIÓN COMERCIAL DE GENERALI (761.008.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 58. AVALIACIÓN PROXECTO: SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS AVANZADAS PARA A XESTIÓN DO NEGOCIO ON-LINE DO VOLOTEA (1501.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 59. AVALIACIÓN PROXECTO: META4 REBIRTH (1182.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 60. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS PROCESOS DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA DE GENERALI (761.007.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 61. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA ENDALIA XESTIÓN (1638.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 62. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA PLATAFORMA INTELIXENTE PARA A XESTIÓN DE COMUNICACIÓNS E PAGOS PARA O SECTOR DE RECOBRO DE DÉBEDA (1612.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 63. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA GLOBAL DE XESTIÓN AVANZADA DE SINISTROS E ASEGURADOS (1617.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 64. APLICACIÓNS DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA LOXÍSTICA E DISTRIBUCIÓN DE MEDINABI (1601.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 65. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE NOVOS PROCESOS ASOCIADOS Á CADEA DE SUMINISTROS PARA A OPTIMIZACIÓN DA XESTIÓN DO ALMACÉN E MONITORIZACIÓN DA TRAZABILIDADE DE MERCADORIA (266.021.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 66. AVALIACIÓN PROXECTO: OPEN GIS (1487.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 67. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A XESTIÓN DE EUGIN (1023.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 68. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE VIDEOXOGOS ALEPH E TECNOLOXÍA ASOCIADA (1582.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 69. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVAS FERRAMENTAS DE XESTIÓN DE CLIENTES E CONTROL INTERNO (1171.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 70. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA GLOBAL AVANZADA DE SINIESTROS E ASEGURADOS (1617.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 71. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DUNHA FERRAMENTA PARA O SEGUEMENTO DAS TAREFAS DE MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE E SISTEMAS (33.014.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 72. AVALIACIÓN PROXECTO: EVOLUCIÓNS EN FERRAMENTAS E PROCESOS DE XESTIÓN INTERNA (1101.003.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 73. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO MODELO DE XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE PROCESOS DE NEGOCIO E SERVIZOS DE MGS (990.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 74. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS PROCESOS DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA DE GENERALI (761.007.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 75. AVALIACIÓN PROXECTO PAYWALL (64.007.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 76. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS DESENVOLVEMENTOS E PRODUTOS EN PLATAFORMAS ORIENTADOS Á PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RISCOS (520.004.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 77. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO MODELO DE XESTIÓN AVANZADA DE CLIENTES E DE XESTIÓN COMERCIAL DE GENERALI (761.008.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 78. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO MODELO DE XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE PROCESOS DE NEGOCIO E SERVIZOS DE MGS (990.002.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 79. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE VIDEOXOGOS ALEPH E TECNOLOXÍAS ASOCIADA (1582.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 80. AVALIACIÓN PROXECTO: SOLUCIÓNS TIC AVANZADAS PARA A XESTIÓN DOCUMENTAL (1562.001.15)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 81. AVALIACIÓN PROXECTO: MULTICANLE PARA LIÑAS DE CRÉDITO (506.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 82. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO SISTEMA INTEGRAL PARA A XESTIÓN DE CONTIDOS EDITORIAIS (1541.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 83. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS EVOLUTIVOS TECNOLÓXICOS PARA A XESTIÓN ASEGURADORA (585.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 84. AVALIACIÓN PROXECTO VINTELLIGENCE (668.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 85. AVALIACIÓN PROXECTO: SISTEMA INTELIXENTE DE DESENVOLVEMENTO DE NEGOCIO (1495.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 86. NOVA PLATAFORMA ECOMMERCE (101.036.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 87. AVALIACIÓN PROXECTO: MELLORA DOS PROCESOS EMPRESARIAIS A TRAVÉS DA IMPLANTACIÓN DUN NOVO SISTEMA DE INFORMACIÓN

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 88. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO SISTEMA INTEGRAL PARA A XESTIÓN DE OCNTIDOS EDITORIAIS (1541.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 89. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS FERRAMENTAS PARA PROCESOS OPERATIVOS E DE SEGUROS (1391.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 90. AVALIACIÓN PROXECTO: SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS AVANZADAS PARA A XESTIÓN DO NEGOCIO ON-LINE DE VOLOTEA (1501.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

2014

 1. AVALIACIÓN PROXECTO: MOBILEBANKING PLATFORM (94.074.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 2. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS SOLUCIÓNS DE ANÁLISE E CONTROL HOTELERO (617.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 3. AVALIACIÓN PROXECTO: VINTELLIGENCE (668.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 4. AVALIACIÓN PROXECTO: INOVACIÓN TECNOLÓXICA ISS (1049.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 5. AVALIACIÓN PROXECTO: PLAN DE PROCESOS COMERCIAIS (774.004.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 6. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS EVOLUTIVOS TECNOLÓXICOS PARA A XESTIÓN ASEGURADORA (585.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 7. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA TECNOLÓXICA DA LINGUA ESPAÑOLA (1498.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 8. AVALIACIÓN PROXECTO: COÑECEMENTO ESTRATÉXICO LIDERADO POR TECNOLOXÍAS PARA A INTELIXENCIA COMPETITIVA (1045.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 9. AVALIACIÓN PROXECTO PAYWALL (64.007.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 10. AVALIACIÓN PROXECTO: SISTEMA INTELIXENTE DESENVOLVEMENTO DE NEGOCIO (1495.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 11. AVALIACIÓN PROXECTO: MELLORA DOS PROCESOS EMPRESARIAIS A TRAVÉS DA IMPLANTACIÓN DUN NOVO SISTEMA DE INFORMACIÓN (437.010.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 12. AVALIACIÓN PROXECTO: SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS AVANZADAS PARA A XESTIÓN DO NEGOCIO ON-LINE (1501.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 13. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA PLATAFORMA TECNOLÓXICA DE DISTRIBUCIÓN HOTELERA (502.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 14. AVALIACIÓN PROXECTO: MOBILE RANKING PLATAFORM (94.074.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 15. AVALIACIÓN PROXECTO: INNOVACIÓN TECNOLÓXICA ISS (1049.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 16. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO SISTEMA DE XESTIÓN FINANCEIRA E LOXÍSTICA DE PIKOLIN (393.005.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 17. AVALIACIÓN PROXECTO: TECNOLOXÍAS DE COMUNICACIÓNS MÓBILES PARA SEGURIDADE E EMERXENCIA (1319.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 18. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENETO DE NOVOS SISTEMAS E PROCESOS PARA A INNOVACIÓN TENCOLÓXICA DE IECISA (708.018.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 19. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS EVOLUTIVOS TECNOLÓXICOS NA XESTIÓN INTERNA (625.005.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 20. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVOS MEDIOS DE PAGO E SOLUCIÓNS PARA COMERCIALIZACIÓN ON LINE (1223.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 21. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA PLATAFORMA TECNOLÓXICA DE DISTRIBUCIÓN HOTELERA (502.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 22. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS PROCESOS E FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A XESTIÓN AVANZADA DE SEGUROS (120.011.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 23. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS FUNCIONALIDADES DE DATAWAREHOUSE E OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (531.006.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 24. AVALIACIÓN PROXECTO: FERRAMENTAS DE ASESORAMENTO PARA A CONTABILIDADE E INFORMES SECTORIAIS (1282.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 25. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA PLATAFORMA PARA A XESTIÓN INTEGRAL DE SEGUROS (1112.004.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 26. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS SOLUCIÓNS INTERNAS E DE VENTA (1247.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 27. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA PLATAFORMA TECNOLÓXICA PARA A XESTIÓN DE BARCELÓ VIAXES (661.005.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 28. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO SISTEMA DE XESTIÓN FINANCEIRA E LOXÍSTICA DE PIKOLIN (393.005.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 29. AVALIACIÓN PROXECTO: TECNOLOXÍAS MÓBILES PARA SEGURIDADE E EMERXENCIA (1319.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 30. AVALIACIÓN PROXECTO: META4 REBIRTH (1182.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 31. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVOS SISTEMAS E PROCESOS PARA A INNOVACIÓN TECNOLÓXICA DE IECISA (708.018.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 32. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTOS, ALINEACIÓN E OPTIMIZACIÓN PROGRAMAS FIDELIZACIÓN CLIENTES IBERIA CONTORNO CORPORATIVO IAG (382.013.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 33. AVALIACIÓN PROXECTO: FERRAMENTAS E NOVAS FUNCIONALIDADES PARA A OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS E CAPTACIÓN DE TRÁFICO (1269.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 34. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO MODELO DE ARQUITECTURA INFORMACIONAL (82.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 35. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS MELLORAS EN CONTORNOS E FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS DE XESTIÓN INTERNA (1101.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 36. AVALIACIÓN PROXECTOS: NOVOS EVOLUTIVOS TECNOLÓXICOS NA XESTIÓN INTERNA (625.005.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 37. AVALIACIÓN PROXECTO: MEMORIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA E I+D 2001-2004 (61.005.14d3)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 38. AVALIACIÓN PROXECTO: FERRAMENTAS DE ASESORAMENTTO PARA A CONTABILIDADE E INFORMES SECTORIAIS (1282.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 39. AVALIACIÓN PROXECTO: META4 REBIRTH (1182.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 40. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS PROCESOS E FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A XESTIÓN AVANZADA DE SEGUROS (120.011.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 41. AVALIACIÓN PROXECTO: PLATAFORMA CLOUDL DE XESTIÓN ECONÓMICA, FINANCEIRA INTEGRAL PARA AS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS (87.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 42. AVALIACIÓN PROXECTO: MEMORIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA E I+D 2001-2004

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 43. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA ESTRATEXIA DIXITAL E PROCESOS INTERNOS DE XESTIÓN (1247.008.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 44. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA SOLUCIÓN TECNOLÓXICA SOBRE A PLATAFORMA DE NEGOCIO DE IBERIA CARDS (1279.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 45. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO EXPERIMENTAL DUNHA MULTIAXENCIA BANCARIA PARA A XESTIÓN DE EFECTIVO (186.008.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 46. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS CANLES DE DISTRIBUCIÓN (724.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 47. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA PLATAFORMA PARA A XESTIÓN INTEGRAL DE SEGUROS (1112.004.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 48. AVALIACIÓN PROXECTO: MEMORIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA E I+D 2001-2004 (61.005.14d)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 49. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO E PRODUTOS NAS PLATAFORMAS E CANLES ONLINE ORIENTADOS Á XESTIÓN DE CLIENTES (744.009.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 50. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA FERRAMENTA DE INTELIXENCIA EMPRESARIAL E DESENVOLVEMENTO ORIENTADOS A CLIENTE (996.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 51. AVALIACIÓN PROXECTO: ROBUSTECEMENTO E AUTOMATIZACIÓN DA INFORMACIÓN E O CONTROL DAS FRANQUICIAS (266.017.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 52. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS DESENVOLVEMENTOS DE FERRAMENTAS BANCARIAS (245.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 53. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVOS MEDIOS DE PAGO E SOLUCIÓNS PARA COMERCIALIZACIÓN ONLINE (1223.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 54. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS SOLUCIÓNS INTERNAS E DE VENTA (1247.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 55. AVALIACIÓN PROXECTO: SISTEMA AVANZADO PARA O DESPLIEGUE E XESTIÓN DE COMUNICACIÓNS ÓPTICAS (664.004.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 56. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA PLATAFORMA TECNOLÓXICA PARA A XESTIÓN DA ACTIVIDADE eCOMMERCE (708.015.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 57. AVALIACIÓN PROXECTO: DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE NOVEDOSA APLICACIÓN PARA O SECTOR AGROPECUARIO XUNTO CUN DESENVOLVEMENTO DE XESTIÓN DE TEMPOS E UN DESENVOLVEMENTO DE XESTIÓN DE INCIDENCIAS (905.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 58. AVALIACIÓN PROXECTO: SIBRE SMART: RENTA VARIABLE (948.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 59. AVALIACIÓN PROXECTO: EUROPA (343.007.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 60. AVALIACIÓN PROXECTO: INNOVACIÓN E DESENVOLVEMENTO SOBRE AS FERRAMENTAS E SS. TRANSNATUR (1226.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 61. AVALIACIÓN PROXECTO: INNOVACIÓN NA PLATAFORMA DE SISTEMAS DE PEPPER (365.003.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 62. AVALIACIÓN PROXECTO: MEMORIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA E I+D 2001-2004 (61.005.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 63. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVA FERRAMENTA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE CLH AVIACIÓN (236.026.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 64. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE NOVAS FERRAMENTAS DE XESTIÓN DE CLIENTES E CONTROL INTERNO (1171.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 65. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DUNHA FERRAMENTA PARA O SEGUEMENTO DAS TAREFAS DE MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE (33.014.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 66. NOVAS FERRAMENTAS DE XESTIÓN PARA A MELLORA DO MARKETING RELACIONAL (523.002.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 67. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS SOLUCIÓNS DE XESTIÓN COMERCIAL ON LINE (1162.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 68. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DUNHA NOVA FERRAMENTA PARA O CONTROL DE MÁQUINAS INSTALADAS E REPOSTOS (1163.001.14)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 69. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO CONTORNO DE TRABALLO ALL IN ONE YUNITY WORKSPACE (1098.001.13D)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 70. AVALIACIÓN DO PROXECTO: NOVAS FERRAMENTAS DE SOPORTE ÓS PROCESOS DE ENERXÍA. 221.031.13

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

2013

 1. APLICACIÓN TRASLACIONAL DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS E TEXTO NO ÁMBITO CLÍNICO

  FLORENTINO FERNANDEZ RIVEROLA

 2. AVALIACION PROXECTO: CANLE CLIENTE (761.002.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 3. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES PARA A MELLORA DA PRODUTIVIDADE E EXPLOTACIÓN (282.031.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 4. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVO CONTORNO DE TRABALLO ALL IN ONE YUNITY WORKSPACE (1098.001.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 5. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVAS FERRAMENTAS DE XESTIÓN DE PRODUTOS ASEGURADORES (761.003.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 6. AVALIACIÓN PROXECTO: SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS PARA PRODUTOS NON VIDA E AUTOS (363.020.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 7. AVALIACIÓN PROXECTO: INNOVACIÓN EN FERRAMENTAS DE XESTIÓN INTERNA E APLICACIÓNS ONLINE

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 8. Framework para a análise de datos microbiolóxicos de patóxenos con gran incidencia hospitalaria

  ANALIA MARIA GARCIA LOURENÇO

 9. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS SISTEMAS PARA A OPTIMIZACIÓN DA XESTIÓN DO SERVIZO AÉREO (189.029.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 10. AVALIACIÓN PROXECTO "KLOOSIN" (1087.001.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 11. INNOCBR: SISTEMA INTELIXENTE DE PROCURA E CLASIFICACIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL

  DANIEL GONZALEZ PEÑA

 12. AVALIACIÓN DO PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DUN NOVO MODELO DE XESTIÓN PARA A OPTIMIZACIÓN OPERATIVA E DE DIMENSIONADO DE RECURSOS HUMANOS. "OPERATIVA". 870.001.13d

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 13. AVALIACIÓN DO PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DE ENTORNO AUTÓNOMO E PECHADO PARA PUNTOS DE INFORMACIÓN INTERACTIVOS. 921.00.13

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 14. AVALIACIÓN PROXECTO: DESENVOLVEMENTOS PARA A ALINEACIÓN E OPTIMIZACIÓN DOS PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES DE IBERIA NO CONTORNO CORPORATIVO DE IAG (382.013.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 15. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS DESENVOLVEMENTOS PARA A XESTIÓN DE ALMACÉNS (547.002.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 16. AVALIACIÓN PROXECTO: DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NOS PROCESOS DA INDUSTRIA CARBOQUÍMICA" (568.008.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 17. CERTIFICACIÓN PROXECTO: TRANSFORMACIÓN OPERATIVA E TECNOLÓXICA (922.001.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 18. AVALIACIÓN PROXECTO: DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ANCILLARIES (382.012.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 19. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS DESENVOLVEMENTOS NA PLATAFORMA DE XESTIÓN DE SEGUROS E EN PROCESOS INTERNOS (841.002.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 20. CERTIFICACIÓN PROXECTO "INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS SOLUCIÓNS DE VALOR ENGADIDO EN TELEASISTENCIA" (505.002.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 21. AVALIACION PROXECTO "NOVAS FERRAMENTAS DE XESTIÓN PARA A MELLORA DO MARKETING RELACIONAL" (523.002.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 22. AVALIACIÓN PROXECTO "NOVA PLATAFORMA TECNOLÓXICA MULTICANLE DE CONTIDOS DIXITAIS" (820.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 23. AVALIACION PROXECTO "DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SISTEMA DE CONTROL, PREDICCIÓN E COMUNICACIÓN PARA EMPRESAS DO SECTOR ALIMENTARIO" (77.029.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 24. AVALIACION PROXECTO: DESENVOLVEMENTO DUN NOVO MODELO DE XESTIÓN PARA A OPTIMIZACIÓN OPERATIVA E DE DIMENSIONADO DE RECURSOS HUMANOS (870.001.13)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 25. AVALIACIÓN PROXECTO "DESENVOLVEMENTO DE SISTEMS E FERRAMENTAS SOFTWARE PARA XESTIONAR DISTINTOS PROCESOS EN GSS" (842.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

2012

 1. Framework para a xeración de aplicacións de promoción turística para smartphones

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 2. PLATAFORMA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS INFORMADAS DE MINERIA DE DATOS EN ÁMBITO CLÍNICO

  FLORENTINO FERNANDEZ RIVEROLA

 3. DESENVOLVEMENTO E APLICACIÓN DO PROGRAMA DE SOFTWARE MOTOR INTELIXENTE DE RECOMENDACIÓNS DE ESTILO

  EVA MARIA LORENZO IGLESIAS

 4. AVALIACIÓN PROXECTO "INNOVACIÓN DE PROCESOS E XESTIÓN TURÍSTICA" (617.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 5. AVALIACIÓN PROXECTO "DESENVOLVEMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES TECNOLÓXICAS PARA A MELLORA DA XESTIÓN DE PORT AVENTURA" (845.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 6. AVALIACIÓN PROXECTO "PLATAFORMA DE XESTIÓN DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL" (844.002.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 7. AVALIACIÓN PROXECTO "DESENVOLVEMENTO DE SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS PARA O CONTROL DA VEXETACIÓN ENTORNO ÁS REDES ELÉCTRICAS ÁEREAS" (282.019.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 8. AVALIACIÓN PROXECTO "TAXONOMIA EN PROCESOS DE XESTIÓN PARA A PRODUCIÓN DE PINTURAS" (788.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 9. AVALIACIÓN PROXECTO "FRAMEWORK DE APLICACIONS DE XESTIÓN E CONTROL DE FABRICACION DE ALAMBRE" (849.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 10. AVALIACIÓN PROXECTO "PLATAFORMA DE XESTIÓN DE SEGUROS" (717.002.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 11. AVALIACIÓN PROXECTO "NOVA PLATAFORMA DE XESTIÓN DE RISCO" (94.043.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 12. AVALIACIÓN PROXECTO "CONTINUUMPROJECT" (794.002.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 13. AVALIACIÓN PROXECTO "DESENVOLVEMENTO EXPERIMENTAL DUNHA MULTIAXENCIA BANCARIA PARA A XESTÓN DE EFECTIVO" (186.008.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 14. AVALIACIÓN PROXECTO "CANAL CLIENTE" (761.002.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 15. SISTEMA INTELIXENTE DE PLANIFICACIÓN DE VENDAS PAR AXENTES COMERCIAIS E OPTIMIZACIÓN DE RUTAS PARA O CONTROL DE FLOTAS DE DISTRIBUCIÓN

  JUAN FRANCISCO GALVEZ GALVEZ

 16. AVALIACIÓN PROXECTO: NOVOS PROCESOS METODOLÓXICOS PARA A XESTIÓN DO NEGOCIO DE BANCO PASTOR (48.010.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 17. AVALIACIÓN PROXECTO: ADMILOCA11 (298.003.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 18. INFORME PERICIAL SOBRE PROXECTO PLATAFORMA GRUPO DA ENTIDADE BBVA S.A.

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 19. AVALIACIÓN DO PROXECTO: NOVO MODELO DE TENDA INTELIXENTE. 670.001.12

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 20. AVALIACIÓN DO PROXECTO: DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SISTEMA DE CONTROL, PREDICIÓN E COMUNICACIÓN PARA EMPRESAS DO SECTOR ALIMENTARIO (COPRE) 77.029.12

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 21. INFORME PERICIAL SOBRE O PROXECTO NACAR

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 22. AVALIACIÓN PROXECTO "DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ANCILLARIES" (382.012.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 23. AVALIACIÓN PROXECTO "NOVA PLATAFORMA DE TRAZABILIDADE E XESTIÓN EMPRESARIAL PARA O SECTOR ENOLÓXICO" (763.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 24. AVALIACIÓN PROXECTO "PLATAFORMA DE XESTIÓN FARMACEUTICA ANIMAL" (760.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 25. AVALIACIÓN PROXECTO "DESENVOLVEMENTO PARA A ALINEACIÓN E OPTIMIZACIÓN DOS PROGRAMAS DE IDEALIZACIÓN DE CLIENTES DE IBERIA NO CONTORNO CORPORATIVO DE IAG" (382.013.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 26. AVALIACIÓN PROXECTO "NOVOS PROCESOS PARA A XESTIÓN AVANZADA DO NEGOCIO" (573.004.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 27. AVALIACIÓN PROXECTO MOBILITY (531.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 28. AVALIACIÓN PROXECTO MEM 2.0: NOVO SISTEMA DE APROVEITAMENTO E TARIFICACIÓN DE SERVIZOS (745.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 29. AVALIACIÓN PROXECTO "TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA E OPERATIVA DE PROCESOS (TOOP)" (494.003.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 30. AVALIACIÓN PROXECTO "NOVA PLATAFORMA PARA A XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS-GEADPR2011- (352.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 31. AVALIACIÓN PROXECTO "NOVEDOSO XESTOR DINÁMICO CATALOGADOR E IMPLEMENTACIÓN DE POTENTES FERRAMENTAS DE XESTIÓN DE NEGOCIO" (725.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 32. AVALIACIÓN PROXECTO "NOVO SISTEMA DE TRAZABILIDADE DE VACINAS PARA A ALERXIA" (704.005.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 33. AVALIACIÓN PROXECTO "SOLUCIÓN AVANZADA PARA A XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DE CENTROS CLINICOS (347.002.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 34. AVALIACIÓN PROXECTO SIG (636.006.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 35. AVALIACIÓN PROXECTO "NOVAS SOLUCIÓNS DE TELEASISTENCIA SOCIOSANITARIA" (505.001.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 36. AVALIACION PROXECTO "NOVO DESENVOLVEMENTO PARA A XESTIÓN DE ALMACÉNS" (547.002.12)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 37. AVALIACIÓN PROXECTO E-TÍTULO (567.001.11)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 38. AVALIACION PROXECTO 645.001.12: NOVOS DESENVOLVEMENTOS PARA A XESTIÓN DA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 39. AVALIACION PROXECTO 617.001.11: INNOVACIÓN DE PROCESOS E XESTIÓN TURÍSTICA

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 40. AVALIACION PROXECTO: NOVO SISTEMA PARA A XESTIÓN DA AUGA (282.015.11)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

 41. AVALIACION PROXECTO SISTEMA ON-LINE DE XESTIÓN INTEGRAL (627.001.11)

  MARIA LOURDES BORRAJO DIZ

2001

 1. OFIMÁTICA

  MARIA REYES PAVON RIAL

2000

 1. OFIMÁTICA

  MARIA REYES PAVON RIAL

 2. OFIMÁTICA

  MARIA REYES PAVON RIAL