Département: Filoloxía galega e latina

Centre: Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Campus: Pontevedra

Domaine: Filología Gallega y Portuguesa

Groupe de recherche: Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega

Email: ganime@uvigo.es

Docteure à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse Facer literatura galega en Madrid 1950-2000 2009. Dirigée par Dr/a. Dolores Vilavedra Fernández, Dr/a. Xesús Alonso Montero.