Department: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: *Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Research center: CINTECX

Area: Mechanical Engineering

Research group: CIMA

Email: avilan@uvigo.es

Doctor by the Universidade de Vigo with the thesis Sistema integral de control dimensional basado en tecnología láser. aplicación a la industria naval 2007. Supervised by Dr. Jose Antonio Vilán Vilán, Dr. Xoan A. Leiceaga Baltar.