Proxectos vixentes

 1. Distribuited multi-sensor system for human safety and health

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 1. Plataforma Edge distribuída altamente escalable

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 2. Grupo TC1

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 3. INVESTIGACIÓN EN NOVAS TÉCNICAS DE CONECTIVIDADE 5G PARA OPERACIÓNS AUTÓNOMAS DISTRIBUIDAS

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 4. TAREFAS DE I+D SOBRE COMUNICACIÓNS ENTRE DRONS UTILIZANDO TECNOLOXÍAS 5G NO MARCO DO PROXECTO DRONELINKPLUS

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 5. Espacio experimental en frecuencias de ondas milimétricas para redes ultradensas 6G.mmDEN6

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 6. Espacio experimental piloto por software,dinámico y actualizable, para redes 6G ultradensas. DEN6

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 1. SERVIZOS DE I+D EN TECNOLOXÍAS 6G NO MARCO DO PROXECTO COORDINADO PRESERVACIÓN DA PRIVACIDADE DAS REDES MULTI-TenANT. 6G-RIEMAN A5: ESTUDO SOBRE AS SOLUCIÓNS ALTERNATIVAS PARA A PRESERVACIÓN DA PRIVACIDADE NO APRENDIZAXE AUTOMÁTICO NO MARCO DO PLAN ...

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 2. PORTABILIDADE DE SISTEMAS DE DEFENSA ELECTRÓNICA. FASE 2

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA LOPEZ BRAVO

 3. Equipamiento para la generación de tráfico y la prueba de la calidad de las redes y slices 5G y posteriores.LOAD-Q

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 4. AriSe1: Redes Ultradensas sin Celdas (DeCk)

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 5. TECNOLOXÍAS 5G PARA A DIXITALIZACIÓN E A INTEGRACIÓN DUNHA ARQUITECTURA DE MOBILIDADE COMO SERVIZO NO MARCO DO PROXECTO MEDEVA, TRANSPORTE DE VIAXEIRO INTERMODAL SOSTIBLE E INTELIXENTE

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 6. Equipamiento para el análisis profundo de la capa física y los protocolos de los sistemas de comunicaciones 5G y posteriores. DEEPG

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

Proxectos finalizados

2023

 1. Valorización del Proyecto AIM sobre la IoE Inteligente: Activos de conexión y computación dinámicas (VAIMos-1)

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA LOPEZ BRAVO

 2. TRABALLOS DE DESENVOLVEMENTO PARA PORTABILIDADE DE SISTEMAS DE DEFENSA ELECTRÓNICA

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA LOPEZ BRAVO

 3. SISTEMAS FLEXIBLES PARA ESTUDOS DE SEGUIMENTO DE AVES E MAMÍFEROS NO PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 4. Nueva generación de sensores inteligentes e inteligencia distribuida para monitorización proactiva de personas en salud,bienestar y sistemas vehiculares

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 5. SMARTNOC. INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES PARA A XESTIÓN INTELIXENTE DE CENTROS DE CONTROL DE REDES DE COMUNICACIÓN

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 6. INFORME SOBRE ANÁLISE SW XEOLOCALIZACIÓN (Nº PEDIDO 4300304448)

  CRISTINA LOPEZ BRAVO

 7. Next generation smart perception sensors and distributed intelligence for proactive human monitoring in health, wellbeing, and automotive systems
 8. Factory competitiveness and electromobility through innovation

  ENRIQUE CASAREJOS RUIZ, FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA, JACOBO PORTEIRO FRESCO, LUIS ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ

 9. INFORME SOBRE ANÁLISIS SW XEOLOCALIZACIÓN – ETAPA 1 – CÓDIGO DE PEDIDO 4300286757

  CRISTINA LOPEZ BRAVO

 10. DESENVOLVEMENTO DE SOLUCIÓNS INNOVADORAS NO ÁMBITO DA INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO EXPERIMENTAIS DUN CONTORNO DE SIMULACIÓN U-SPACE

  MANUEL GARCIA SANCHEZ, FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 11. INFORME SOBRE PROBAS DO STATEMENT OF WORK (SOW) DO COMPOÑENTE SW SOFTWARE DO PROCESADOR E INTERFACES (PEDIDO Nº 1101513655)

  CRISTINA LOPEZ BRAVO

2020

 1. PILOTO 5G GALICIA

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 2. APLICACIÓN MÓBIL PARA ASISTENCIA A OPERARIOS DE MECANIZADO

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 3. PLATAFORMA DEMOSTRADORA EDGE-EYE 5G

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 4. AVALIACIÓN PROXECTO 814.165

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 5. AUMENTO DE LA INTELIGENCIA, CAPACIDADES COGNITIVAS Y CREACION DE VALOR EN LAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA IOE

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA LOPEZ BRAVO

 6. INTEGRACIÓN DE MULTIACCESS EDGE COMPUTING (MEC) NA ORQUESTACIÓN DE REDES E SERVIZOS DE COMUNICACIÓN 5G

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 7. INFORME DE VIABILIDADE DO SISTEMA DE ALARMAS

  MARTIN LLAMAS NISTAL

 8. INFORME SOBRE ESTRATEXIAS DE MONITORIZACIÓN DE ROUTERS CORPORATIVOS BASEADAS EN INVENTARIO DE EQUIPOS DE REDE

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 9. DESPREGUE DE SERVIZOS DE REDE VIRTUALIZADA E ESPECIALIZADOS SOBRE PLATAFORMA UNICA

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 10. AVALIACIÓN PROXECTO 797.246

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 11. AVALIACIÓN PROXECTO 796.643

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 12. INVESTIGACIÓN ACERCA DO USO DAS TECNOLOXÍAS CELULARES PARA PROPORCIONAR COMUNICACIÓNS EN ZONAS POUCO DENSAMENTE POBOADAS

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 13. INFORME SOBRE AS ALTERNATIVAS PARA O DESPLIEGUE DUNHA SOLUCIÓN DE MONITORIZACIÓN DE ROUTERS CORPORATIVOS

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 14. VALIDACIÓN DAS ESPECIFICACIÓNS SOFTWARE CONTIDAS NO DOCUMENTO "DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓNS E REQUISITOS DO SW DE COMUNICACIÓN ESTÁNDAR DDS"

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 15. AVALIACIÓN PROXECTO 757.008

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

2017

 1. Grupo de Tecnoloxías da Información-GTI (TC1)

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 2. AVALIACIÓN PROXECTO 525.645

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 3. AVALIACIÓN PROXECTO 540.608

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 4. ANÁLISE DE TECNOLOXÍAS DE VIRTUALIZACIÓN DE REDE

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 5. ASESORAMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO EN TECNOLOXÍAS DE COMUNICACIÓN 5G

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

2008

 1. IFEC: INFRAESTRUCTURA DE FIRMA ELECTRÓNICA CUALIFICADA.

  FELIPE JOSE GIL CASTIÑEIRA

 2. COLABORACIÓN NO DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO GALEGO DAS TIC.

  FERNANDO MARTIN RODRIGUEZ

 3. ESTUDO DE NOVAS TÉCNICAS DE PROCESADO DE SINAL DE MEDIDA DA ACTIVIDADE FÍSICA APLICABLES Ó ESTANDAR IEEE 802.15.1.

  JUAN CARLOS BURGUILLO RIAL, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 4. KIDCONTROL- AXUDA Ó CONTROL INFANTIL EN ACTIVIDADES Ó AIRE LIBRE

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 5. SISTEMAS AVANZADOS DE PLANIFICACIÓN PARA RADIOTERAPIA MEDIANTE ENTORNOS DE COMPUTACIÓN DISTRIBUÍDA

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 6. TEC2004-05622-C04-01/TCM

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 7. ETEN 517468 (PROXECTO EUROPEO)

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 8. SISTEMAS ESCALABLES PARA XESTION E DISTRIBUCION BAIXO DEMANDA DE CONTIDOS MULTIMEDIA DE NOVA XERACION

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 9. DESENVOLVEMENTO DE REDE DOMÉSTICA DE ÁREA PERSOAL PARA O SEGUIMENTO DOMICILIARIO DE PARÁMETROS MÉDICOS

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 10. SISTEMA DE ALERTA E LOCALIZACIÓN DE EMBARCACIÓNS E MARIÑEIROS PARA EMBARCACIÓNS DE PEQUENA ESLORA -S2S- BALIZA DE EMERXENCIA DE 121.5 MHZ

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 11. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN ELISA-ENTORNO DE LOCALIZACIÓN INTELIXENTE PARA SERVICIOS ASISTIDOS: ESTADO DA ARTE E MELLORA DE TECNOLOXÍAS.

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 12. PROTOCOLOS E SISTEMAS DE XESTIÓN, MONITORIZACIÓN E ACCESO Á INFORMACIÓN REMOTA PARA UN SISTEMA DE STREAMING IP DE SINAIS DE TELEVISIÓN DIXITAL

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 13. DESENVOLVEMENTO DUNHA PORTA DETECTORA RFID PORTÁTIL PARA CONTROL DE ACCESO A PERSOAS

  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO