Département: Economía financeira e contabilidade

Centre: Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Centre de recherche interuniversitaire: ECOBAS

Campus: Ourense

Domaine: Economía Financiera y Contabilidad

Groupe de recherche: Research Group In Economic Analysis, Accounting and Finance-RGEAF

Email: elvaleiras@uvigo.es

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Delimitación de los factores clave en un sistema contable de gestión. Una aplicación a las bodegas con D. O. Ribeiro 2009. Dirigée par Dr/a. José Luis Iglesias Sánchez.