Proxectos vixentes

 1. R3B early Phase experiments @FAIR

  ENRIQUE CASAREJOS RUIZ

Proxectos finalizados

2022

 1. EG6-CIMA-GRC 2019

  ANGEL MANUEL FERNANDEZ VILAN

2016

 1. Reacciones con núcleos exóticos relativistas en el experimento r3b

  ENRIQUE CASAREJOS RUIZ, MARCOS LOPEZ LAGO

2014

 1. GALANG: DESEÑO, CÁLCULO E VALIDACIÓN DE SISTEMAS INTELIXENTES E MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTIBLES PARA A VALORIZACIÓN INTEGRAL DO LANGOSTINO DE CULTIVO: OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA E MELLORA DA CALIDADE ORGANOLÉPTICA
 2. DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SISTEMA ERGONÓMICO E VERSÁTIL DE MANIPULACIÓN DE CARGAS NA LIÑA DE MONTAXE PARA O SECTOR DO AUTOMOBIL (GAYMANIP)
 3. DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUNHA LIÑA PROTOTIPO DE RATICIDAS
 4. SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN E CONTROL ACTIVO DE ATITUDE E ALABEO PARA UN SISTEMA CUBESAT 1U (ESTA)

  ANGEL MANUEL FERNANDEZ VILAN

 5. DESENVOLVEMENTO DUN PROCESO DIXITALIZADO DE COMPOÑENTES MECÁNICOS PERTENCENTES A VEHICULOS HISTÓRICOS PARA A SÚA DOCUMENTACIÓN, REPRODUCIÓN E OPTIMIZACIÓN. "DIXIMAR". FIE 2012
 6. DESENVOLVEMENTO DUN INTERCAMBIADOR DE CARCASA E TUBO TIPO TEMA CONFIGURACIÓNO AES OPTIMIZADO EN MASA E RENDEMENTO TERMODINÁMICO MEDIANTE O EMPREGO DE ELEMENTOS FINITOS E CÁLCULOS CFD.EXCAL. (FIE 2012)
 7. DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN NOVO POSICIONADOR PARA O MECANIZADO DE ELEVADA CALIDADE SUPERFICIAL MEDIANTE O EMPREGO DE PEZAS PARA O SECTOR AERONÁUTICO (POSVACUUM)
 8. DESENVOLVEMENTO DUNHA GAMA DE RADIADORES MONOBLOCK DE ALUMINIO PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL E ALTAS PRESTACIÓNS TERMODINÁMICAS. "FERSURAD". FIE 2012.
 9. SISTEMA DE LANZAMENTO E RECUPERACIÓN PARA BOTES NON TRIPULADOS (USV) COMPOSTO POR DOUS PESCANTES E XAULA DE CAPTURA DE BOTE (LARS)
 10. DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN PROTOTIPO DE MÁQUINA PROCESADORA DE ANCHOETA (ANCHOMATIC)
 11. DESENVOLVEMENTO DUN EQUIPO SEMI-AUTOMÁTICO PARA A RECUPERACIÓN DE INTARDERS DE VEHÍCULOS INDUSTRIAIS. "FERINTAR" FIE 2012
 12. DESENVOLVEMENTO9 DUNHA NOVA GAMA DE COPAS TERMOFORMADAS PARA SUXEITADORES TIPO PUSH-UP MEDIANTE O EMPREGO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DE CONFORMADO E MECANIZADO DE FOAM EN RELIEVE SELPUSH
 13. DESENVOLVEMENTO DUN NOVO SISTEMA DE TREN DE CARROS PARA TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORÍAS EN PLANTAS INDUSTRIAIS (GAYCAR)
 14. DESENVOLVEMENTO DUN EQUIPO AUTÓNOMO, MODULAR E TRANSPORTABLE EN CONTENEDORES MARÍTIMOS NORMALIZADOS PARA O ALMACÉN E DOSIFICACIÓN DE XEO EN ESCAMA DESTINADO A ÁREAS REMOTAS. "XEOSILO".
 15. DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUNHA NOVA PORTA ESTANCA DE BAIXO NIVEL ACÚSTICO PARA EMBARCACIÓNS DEPORTIVAS. UCALPORT. (FIE 2012)

2013

 1. "Explorando la dripline haces de iones radioactivos. Construcción del calorímetro CALIFA para R3B/FAIR".
 2. DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN NOVO SISTEMA DE AMARRE DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA QUE PERMITAA ANCORAXE DE PLATAFORMAS SUSPENDIDAS EN OBRAS DE CONSTRUCIÓN.
 3. DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCIÓN DUN PROTOTIPO DE PARAFUSO SEN FIN PARA MATERIAIS SÓLIDOS MODULAR, MONITORIZADO ELECTRONICAMENTE E DE FÁCIL MANTEMENTO
 4. REENXEÑERIA, INTEGRACION E AUTOMATIZACIÓN DUNHA LIÑA DE PRCESADO DE SARDINILLA NUNHA PLANTA INDUSTRIAL DE CONSERVAS DE PEIXES E MARISCOS (REITHEN)
 5. DESEÑO DUN NOVO SISTEMA DE ALINEACIÓN ELÉCTRICO QUE PERMITA DESACOPLAR OS SITEMAS DE CONTROL E CLIMATIZACIÓN DO XERADOR PRINCIPAL DAS GRÚAS TRANSTAINER PARA AFORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES E DIMINUCIÓN DE EMISIÓNS DE CO2
 6. DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA AUTOMÁTICO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN JUST IN TIME A LIÑAS DE MATERIAS PRIMAS NUNHA PLANTA DE PRODUCIÓN DE CONSERVAS (ALITHEN)
 7. DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCION DUN NOVO PANEL TIPO SANDWICH DE ALTAS PRESTACIÓNS TÉRMICO ACÚSTICAS PARA PORTAS E MAMPAROS DE EMBARCACIÓNS DE LUXO
 8. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUNHA LIÑA PROTOTIPO PARA A FABRICACIÓN DUN NOVO RATICIDA RECUBERTO DE PARAFINA CON FORMULACIÓN E XEOMETRÍA MELLORADA
 9. DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCIÓN DUNHA CÁMARA DE TERMOVACIO PARA A REALIZACIÓN DE ENSAIOS EN MICROSATÉLITES SIMULANDO AS CONDICIÓNS DAS ÓRBITAS LEO: VACÍO ABSOLUTO E BAIXA TEMPERATURA (CATER1)
 10. DESENVOLVEMENTO DUN PROCESO DE REPLICAXE, DESEÑO, PRODUCIÓN E HOMOLOGACIÓN DE COMPOÑENTES DE FIBRA DE CARBONO E KEVLAR APLICADOS Á RESTAURACIÓN DE VEHICULOS HISTÓRICOS (CARBOCAR)
 11. DESEÑO DUNHA GAMA DE EQUIPOS AUXILIARES DE CUBERTA PARA A POSTA A FLOTE E RECUPERACIÓN DE APARELLOS DE INVESTIGACIÓN MARIÑA EN BUQUES OCEANOGRÁFICOS (EBOC)
 12. DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUNHA NOVA MÁQUINA FERRAMENTA PARA O MECANIZADO DE GRAN PRECISIÓN E ELEVADA CALIDADE SUPERFICIAL, MEDIANTE O EMPREGO DE PROCEDEMENTOS DE ARRANQUE DE LABRA, DOS SEGMENTOS DOS PISTÓNS EMPREGADOS NOS MOTORES DE EXP...
 13. DESENVOLVEMENTO E CONSTRUCIÓN DUN TUNEL INTEGRAL DE LAVADO, SECADO E CONTROL DE PECHE DE LATAS DE CONSERVA MEDIANTE O EMPREGO DE VISIÓN ARTIFICIAL (TUVIAR1)
 14. DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DA TRAZABILIDADE DA CADEA DE VALOR DUNHA PLANTA DE PRODUCIÓN TEXTIL (TRAZATEX)
 15. DESENVOLVEMENTO DUN EQUIPO SEMI-AUTOMÁTICO DESTINADO AO ARMADO DE RADIADORES INDUSTRIAIS DE ALETA E TUBOS (ARMARAD)
 16. DISPOSITIVO PARA A ORBITACIÓN DE FEMTOSATÉLITES UVIGO-FEMTOSATELLITE ORBITAL DEPLOYES (UFOD)

  MARCOS LOPEZ LAGO

 17. RETROFITING DE CALDEIRAS ACUOTUBULARES DE ALTA CAPACIDADE MEDIANTE O EMPREGO DE TECNICAS F.E.A E C.F.D PARA MELLORALA SÚA EFICIENCIA TÉCNICA E FACILITAR AS TAREFAS DE MANTEMENTO (ACUOFIT)
 18. ESTUDO E TRATAMENTO INTEGRAL DE RODABALLO PARA A INVESTIGACIÓN DE NOVAS PRESENTACIÓNS: RODOPLAN
 19. SISTEMA DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE AEROSOIS SEN ENERXÍA ELÉCTRICA
 20. DESENVOLVEMENTO DE NOVAS TECNOLOXÍAS NOS PROCESOS DE VALORIZACION DO CALAMAR XIGANTE E OUTROS RECURSOS PESQUEIROS DO MAR DE CORTES E COSTA DO PACIFICO DA P. DE CALIFORNIA PARA MELLORA DE RENDEMENTO, APROVEITAMENTO INTEGRAL E MINIMIZAR O IMPACTO AMBI...

2009

 1. CIMA