Département: Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Domaine: Filología Inglesa

Groupe de recherche: Variación Lingüística e Categorización Textual (LVTC).

Email: rosalia@uvigo.es